Mine favoritt-hageblogger

Geitrams med brukbar utsikt

Man kan jo prøve å gjette hvor vi har vært en tur i sommer. O hildrande du, for et land vi lever i!!

image

Godt hageår 2016!

image

Juletreformet juleknekk-blemme

Skal man først svi seg skikkelig på juleknekket – og det skal man jo uavlatelig – så gjelder det å skape variasjon. I år la jeg som man ser bredsiden til, og idet det brennhete sukkerknekket dryppet ned på den åpne kokke-hånden improviserte jeg slik at sårblemmen fikk en fiffig juletrefasong. Det akkompagnerende smertebrølet lot seg dessverre ikke gjengi på fotografi. image

Julesol over Kuretoppen

6 timer med lav julesol er alt vi får nå midtvinters. Det er kortvarig glede, men veldig fin glød i lyset.

Det er så man får lyst til å prøve seg på en juletrudelutt på saksofon. Ved gjennomlytting post festum er jeg kanskje særlig fornøyd med den optimistiske innledningen, samt siste tone. For de som fortviler midtveis kan jeg dermed trøste med at det ender bra.

Klikk på lenken, god fornøyelse: Merrily

 

image

image

image

image

image

Solsnu: vi klarte det Iår igjen

imageimage

Juleverksted mens hagen sover

juleverkstedTrivelige og flinke nabounger forbarmer seg over oss på Kuretoppen og kommer på juleverksted så  julestemningen sikres tross sommertremperaturer og null hvit jul i sikte.

Juletrekandidat 2015 blinket ut

Furutre med havutsikt. Følger utsikten med på kjøpet hvis man tar dette med som juletre neste år, tro? (For ordens skyld: juletreet til venstre i bildet)

P1080828

Godt nytt hageår 2015!

P1080788P1080789P1080791P1080794P1080795P1080799P1080797P1080787

Med utsikt til 2015

Perspektiv 2015_1

God Jol!

image

Dersom noen av Kuretoppens faste lesere stusser over rettskrivingen i årets julehilsen, her kommer  Fredrik Stabel’s redegjørelse som gir full dekning for den valgte formuleringen:

Julekronikk

Det er på høy tid å begynne innøvningen av forskjellige hilsningsfraser passende for julen.

Av slike fraser er det masse å velge mellom. Ikke alle julefraser er like gode. Den mest alminnelige julefrase er: ‘God jul’ eller ‘God jol’ (Ufolkl. ‘Glædelig Jul’). Dette er en gammel norsk talemåte. Den er enkel og grei å lære utenat, og kan brukes ved alle anledninger. Vendingen tilsikter å gi uttrykk for at den person man hilser på må få en gledelig jul (jol), men i steden for å si: ‘Gid De må få en riktig gledelig jul’ har man av praktiske (tidsbesparende) grunner valgt det kortere og mer konsise ‘God Jol’.

Er man invitert bort selve julaften, bør man foruten ‘God Jol’ også si: ‘Takk for innbydelsen’. Gjør man ikke det, kan vertskapet og de øvrige gjester lett komme til å tro at man har trengt seg inn i selskapet uten å være buden. Mang en pinlig episode er oppstått av den grunn, selv om det heldigvis hører med til sjeldenhetene at det fører til slagsmål. Munnhuggeri og slagsmål (basketak) bør i det hele tatt unngås, spesielt på en julaften. Det er noe som sier seg selv.

Dagen etter julaften er ALLTID: 1.juledag. På denne dag lyder den mest alminnelige hilsen: ‘Tusen takk for i går’. Denne hilsen er ikke fullt så enkel som den foregående. Hvis man f.eks. ikke er helt sikker på dagen er det best å si: ‘Tusen takk for SIST’, eller for å være på den HELT sikre side, bare ‘Tusen takk’. Hvis De har sagt ‘Tusen takk for i går’ til en person, og denne i en vennlig tone spør: ‘Hvem er De?’, skal De øyeblikkelig rette hilsenen til: ‘Tusen takk for NÅ’ og trekke Dem tilbake. Vedkommende kan da nemlig godt tenkes å være beruset. Og til slutt: Julaften faller ALLTID på den 24.desember, altså FØR nyttårsaften.

God Jol.

På vegne av Norsk Dusteforbund

(Forlagsavd,)

Darwin P. Erlandsen

President